a4d7e120e082015540c7104121d9b27a.jpeg
แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน (การใช้สมุนไพรท้องถิ่น) ประจำปี 2562

(0 votes)
Written by 
on 27/08/2019

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน (การใช้สมุนไพรท้องถิ่น) ประจำปี 2562 จัดทำขึ้นเพื่ออบรมให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความรู้การป้องกันโรคหรือการรักษาพยาบาลโรคที่ถูกต้อง ความรู้สมุนไพรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ และทางด้านสาธารณสุขอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

Last modified on %AM, %29 %410 %2019 %08:%Aug

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.