a4d7e120e082015540c7104121d9b27a.jpeg
แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการทำปุ๋ยหมัก,น้ำหมักจุลินทรีย์,น้ำยาล้างจานจุลินทรีย์เปลือกมะนาว ประจำปี 2562

(0 votes)
Written by 
on 28/08/2019

โครงการทำปุ๋ยหมัก,น้ำหมักจุลินทร์,น้ำยาล้างจานจุลินทรีย์เปลือกมะนาว ประจำปี 2562 จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อบรรเทาปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และมุ่งหวังให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน พร้อมนำขยะอินทรีย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.