a4d7e120e082015540c7104121d9b27a.jpeg
แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตำบลบ้านใหญ่ ประจำปี 2562

(0 votes)
Written by 
on 26/12/2019

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตำบลบ้านใหญ่ ประจำปี 2562 โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอเมืองนครนายกเป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูประเพณีแขกเกี่ยวข้าวให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเผยแพร่ประเพณีท้องถิ่นในการประกอบอาชีพทำนา ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน กิจกรรมร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว กิจกรรมวิ่งกระสอบ กิจกรรมแข่งขันตีกอล์ฟพิศดาร และกิจกรรมแข่งขันจับปลาใส่กระบอก 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.