a4d7e120e082015540c7104121d9b27a.jpeg
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้ ไอ.ซี.ที.

(0 votes)
Written by 
on 19/06/2018

28 พฤศจิกายน 2560 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้ ไอ.ซี.ที. สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลบ้านใหญ่ขึ้น โดยมีโรงเรียน ในพื้นที่ตำบลบ้านใหญ่

3 แห่งได้แก่ 1.โรงเรียนวัดท่าข่อย 2.โรงเรียนวัดวังตูม 3.โรงเรียนวัดวังไทร โดยเด็กนักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 45 นาที- 1 ชั่วโมง/ครั้ง โดยฝึกทักษะจริงผ่านการใช้โปรแกรคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกทักษะเพิ่มเติม และเสริมสร้างจินตนาการให้กับผู้เรียน และสอดแทรกเนื้อหาวิชาการต่างๆให้ได้เรียนรู้เหมาะสมตามวัย สำรับวันนี้ มีนักเรียนวัดท่าข่อยมาเรียนรู้ ไอ.ซี.ที.ตามลำดับ

Last modified on %PM, %24 %671 %2018 %15:%Jun

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.