a4d7e120e082015540c7104121d9b27a.jpeg
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมรักษาความสะอาดและความสวยงามให้เป็นเมืองน่าอยู่

(0 votes)
Written by 
on 25/06/2018

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 อบต.บ้านใหญ่ ทำกิจกรรมรักษาความสะอาดและความสวยงามให้เป็นเมืองน่าอยู่ อย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ แผนรักษาความสะอาด

ด้วยการเก็บขยะริมถนน ล้างถนน รดน้ำต้นไม้ บริเวนถนนทางหลวงหมายเลข 3049 จากแยกบุ่งกระเบา-สะพานคลองคล้อ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.