หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ ประกอบอาชีพทำสวนไม้ผล พืชผัก พืชไร่ ปลูกไม้ยืนต้น เลี้ยงสัตว์ ประมง ทำนา เป็นต้น
 
ภูมิประเทศ
 
 
สภาพพื้นที่ของตำบลบ้านใหญ่เป็นที่ดอน จะมีความลาดเทจากด้านทิศเหนือลงสู่ด้านทิศใต้ มีแม่น้ำนครนายก และลำคลองไหลผ่านพื้นที่ของตำบล มีสภาพภูมิอากาศที่ดี ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด
 
ภูมิอากาศ
 
   
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
  ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
     
ประชาชนส่วนใหญ่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ โดยมี ศาสนสถานในตำบลบ้านใหญ่ มีวัดจำนวน 3 วัด ได้แก่
  วัดท่าข่อย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
  วัดบุ่งกระเบา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
  วัดพราหมณี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
   
ตำบลบ้านใหญ่ มีประเพณีประจำปีดังนี้ คือ
  ประเพณีสงกรานต์
  ประเพณีแห่เทียนพรรษา
  ประเพณีลอยกระทง
  ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว
ภาษาถิ่น
  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทย ไทยลาว
 
การศึกษาในตำบล
 
   
มีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง
  โรงเรียนวัดท่าข่อย
  โรงเรียนวัดวังไทร
  โรงเรียนวัดวังตูม
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
  โรงเรียนวัดท่าข่อย
  โรงเรียนวัดวังไทร
  โรงเรียนวัดวังตูม
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
   
  มีสถานบริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลบ้านท่าข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหญ่
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
 
ในช่วงเทศกาลสำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ ได้ตั้งจุดตรวจบริเวณสี่แยกบุ่งกระเบา ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อบริการบริการประชาชน โดยตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
 
การคมนาคม
 
 
ตำบลบ้านใหญ่ มีการคมนาคมทางบกที่ค่อนข้างสะดวก เนื่องจากเป็นตำบลที่มีหมู่บ้าน ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก มีเส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อระหว่างตำบลได้ทุกฤดูกาล
ในปัจจุบันการคมนาคมภายในตำบล สามารถติดต่อเชื่อมกันได้ทุกหมู่บ้านการเดินทางสัญจรไปมาส่วนใหญ่จะใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ไม่มีรถโดยสารประจำทาง ยกเว้นรถโดยสารประจำทางที่จะไปตำบลสาริกา ตำบลหินตั้ง ซึ่งจะผ่านหมู่ที่ 5 เป็นบางส่วนเช่นกัน
หมู่ 2 จะเป็นพื้นที่ของตำบลที่ใกล้ที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก และจังหวัดนครนายกมากที่สุด ซึ่งมีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายกประมาณ 2 กิโลเมตร
 
แหล่งน้ำ
 
   
ตำบลบ้านใหญ่มีแม่น้ำนครนายกไหลผ่าน ซึ่งได้อาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติและน้ำฝน
แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่
  แม่น้ำ จำนวน 1 สาย คือ แม่น้ำนครนายก
  คลอง จำนวน 7 สาย คือ คลองไผ่ คลองวังไทร คลองตาแก่น คลองทุ่งแค คลองคล้อ คลองใหญ่ คลองปลาดุก
  หนอง จำนวน 1 หนอง คือ หนองตะกุดโบสถ์
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น ได้แก่
  บ่อน้ำบาดาล จำนวน 3 บ่อ
  ฝาย จำนวน 8 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3731-3366
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทร : 0-3731-3366 โทรสาร : 0-3731-3366
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 5,180,250 เริ่มนับ 18 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10